#08 – 8.div světa? Složené úročení

Albert Einstein označil složené úročení za osmý div světa. A měl pravdu.

Složené úročení pomáhá našim odloženým penězům dělat další peníze.V případě složeného úročení se úročí nejen původní vklad, ale i úroky dříve připsané. Jinými slovy dochází k připisování tzv. úroku z úroků.

Efekt složeného úročení potřebuje čas. Projeví se až po několika letech. Postupně nabírá na velikosti a roste čím dál tím rychleji, až překryje vše ostatní. Je proto důležité investovat dlouhodobě, při dvouletém či tříletém spoření je efekt minimální.

A jak složené úročení funguje v praxi?

Pioneer Fund je třetím nejstarším fondem na světě. Jeho vznik je datován před počátek globální hospodářské krize v roce 1928 (modré pole v uvedeném grafu). Pokud bychom 1.3.1928 zainvestovali jednorázově 1 000 USD, k datu 30.12.2014 bychom získali zhodnocení 1 812 087 % (průměrně 11,66 % p.a.).

Obrazek_detail_Pioneer_Fund_2016

 

Ale pozor, princip složeného úročení může být i naším nepřítelem. Například díky inflaci (růst cenové hladiny) z inflace. Inflace také roste s železnou pravidelností okolo 2 % p.a. Minulý FinTip Spořit nebo investovat jasně říká, že pro dlouhodobé horizonty je vhodné investovat, nikoli spořit. Jedině zodpovědné investování je z dlouhodobého pohledu spolehlivým ochráncem vašeho majetku před inflací.

Rozmyslete si své cíle (například příprava na penzi) a využijte úroku z úroků či výnosu z výnosů ve svůj prospěch.