#06 – Myslete na zadní vrátka a zabezpečte sebe i svůj příjem

Život je plný očekávaných i nepředvídaných událostí. Dnes se zaměříme na ty nenadálé záležitosti. Nejčastěji se jedná o neočekávaný výdaj (rozbité auto, pračka apod.) nebo náhlý výpadek v příjmu (pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, invalidita nebo úmrtí).

Na uvedené události nebudete nikdy stoprocentně připraveni, ale můžete udělat něco pro to, abyste nepříznivé dopady co nejvíce zmírnili. Jak na to?

Pro nečekané události s krátkodobým dopadem (ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, rozbitá pračka atd.) mějte připravenou ŽELEZNOU REZERVU ve výši alespoň dvojnásobku měsíčního příjmu domácnosti.

Naopak pro události s dlouhodobým nepříznivým dopadem (vážné nemoci, invalidita, úmrtí) využijte vhodně nastavenou POJISTNOU SMLOUVU. Pojistnou smlouvu mějte sjednanou minimálně tak dlouho, dokud si časem nepřipravíte patřičné rezervy či jiné pasivní příjmy.

06_Grafika

Uvedená kombinace železné rezervy a vhodně nastavené pojistné smlouvy platí pro většinu populace. Je velice funkční a šetrná k domácímu rozpočtu (pojistné hradíte pouze za závažná rizika). Na druhou stranu každý má jinou výchozí situaci, možnosti, jiný přístup k riziku atd. Z toho plyne, že finální návrh řešení bude vždy individuální.