#11 – Výdaje domácnosti aneb jak nakládat s penězi

Se svým příjmem hospodařte a myslete na budoucnost. Třetinu pošlete do rezerv, třetinu dejte na bydlení a poslední třetinu utraťte za běžnou spotřebu.

Jak by měla vypadat optimální struktura výdajů domácnosti? V ideálním světě následovně.

Obrazek_kolac_graf

10 % z příjmu domácnosti použijte na tvorbu železné rezervy. Jakmile bude vytvořena, volné cash flow umístěte dle potřeby na ostatní cíle.

Do 5 % by se měly vejít všechny platby na pojistném za pojištění životního a neživotního charakteru (životní pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti, povinné ručení apod.)

10 % odkládejte pro střednědobé a dlouhodobé cíle (rekonstrukce, nové auto, splátka úvěru, startovné pro děti apod.).

Dalších 10 % odkládejte za účelem přípravy na stáří. Vezměte osud do svých rukou a buďte na stáří připraveni. Nespoléhejte pouze na stát.

Do 35 % vměstnejte veškeré náklady na bydlení (nájem/splátka hypotéky, poplatky, fond rozvoje apod.).

Zbylých 30 % slouží k běžné spotřebě (jídlo, pohonné hmoty, oblečení, koníčky atd.).

BERTE TO JAKO VODÍTKO

Optimální struktura výdajů je počítána na domácnost, na dva příjmy. Výše uvedené berte jako vodítko, k čemu je dobré v čase směřovat. Každý má jinou výchozí situaci. Pro někoho je snadné navrženou strukturu udržet, pro jiného téměř nemožné. Platí, že čím větší příjem domácnosti, tím je to snazší.

Také záleží na životní etapě, ve které se nacházíte. Mladý pár se ženou na rodičovské dovolené a hypotékou „na krku“ má jiné možnosti než pár, který má úvěry téměř doplacené a děti odrostlé. Poměry ve struktuře výdajů se v čase mohou výrazně lišit. O to větší tlak je na disciplinovanost, pravidelnost a systematičnost.