Jak správně nastavit životní pojištění? Nepojišťujte „prkotiny“, prodražují pojistku

Článek & Komentář Pojištění

Nepojišťujte si prkotiny, které vás přitom finančně nezruinují. A přes pojištění neinvestujte, od toho jsou jiné finanční produkty. Málokdo si životní pojistku nastaví správně.

Životní pojištění si sjednáváme, když se nám narodí děti, případně když si vezmeme hypotéku. Dává to logiku. Je třeba, aby ve chvíli, kdy vám život ohrozí zdravotní potíže, jste ochránili svůj příjem a spolu s ním i svou rodinu a domácnost. Ale umíte to správně?

Životní pojištění vyjde nejlevněji, pokud jej uzavřete v době, kdy jste mladí a bez závazků. To proto, že pojišťovny u vás nepředpokládají zdravotní problémy, a tomu právě odpovídá cena pojištění i nastavení smlouvy, které obsahuje méně výluk z plnění než u starších pojištěnců. Následně pak pojistku už jen v čase aktualizujete. Pro mladé i starší ale platí, že základ je mít správně nastavenou pojistku.

„Správné nastavení pojistné smlouvy je důležité ze dvou důvodů. Tím prvním je volba krytí správných rizik, která vychází ze životní situace klienta, tím druhým pak zvolení správných výšek pojistného krytí. Tedy částek, které pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Podle odborníků přitom platí, že absolutním základem životní pojistky by mělo být pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin a pojištění takzvaných velkých rizik, tedy

  • rizika invalidity,
  • pracovní neschopnosti,
  • případně rizika závažného onemocnění
  • či rizika trvalých následků úrazu.

Jak správně nastavit životní pojistku
Primárním účelem životního pojištění je zabezpečit příjmy vaší rodiny a pomoci zachovat její životní standard pro případ, že se s vámi něco stane. Podle toho se vypočítají i pojistné částky, které pojišťovna vyplatí v případě události. Ty vycházejí z výdajů domácnosti, jako jsou měsíční náklady na její chod, pokrytí splátek úvěrů apod., a zároveň i příjmů domácnosti.

Primárním účelem životního pojištění je zabezpečit příjmy vaší rodiny a pomoci zachovat její životní standard pro případ, že se s vámi něco stane. Podle toho se vypočítají i pojistné částky, které pojišťovna vyplatí v případě události. Ty vycházejí z výdajů domácnosti, jako jsou měsíční náklady na její chod, pokrytí splátek úvěrů apod., a zároveň i příjmů domácnosti.

Jak se pojistné částky počítají, si blíže ukažme u pojištění například rizika smrti u živitele rodiny. Pojistná částka by měla odpovídat alespoň 3–5ročním příjmům. Pokud vyděláváte 25 000 korun čistého měsíčně, měli byste uvažovat o částce alespoň v rozmezí 900 000 až 1,5 milionu korun. Čím více závazků a závislých členů rodiny máte, tím vyšší částku byste měli ve smlouvě zvolit.

Samozřejmě, že čím vyšší jsou příjmy a výdaje domácnosti, tím vyšší musejí být pojistné částky. Problém však je, že vysoké pojistné částky se promítají do ceny pojištění. A mnoho lidí právě kvůli tomu sleví ze svých nároků na krytí rizik.

Pozor na pojištění prkotin
Podle ředitele pojišťovny Simplea Martina Švece je to chyba. Zvlášť když praxe ukazuje, že lidé tak činí i přesto, že si v pojistce platí za krytí rizik, která tak důležitá nejsou.Problém dnešních pojistek je zahrnování drobných rizik, jako je například denní odškodné při úrazu od osmého dne, které stojí spoustu peněz a dává se do smluv na úkor rizik, jako je invalidita. Vypadá to sice lákavě, dostat pár tisíc při vymknutém kotníku, ale v momentě, kdy skončím na vozíku, tak jsou potřeba k zajištění kvalitního života spíše miliony korun,“ vysvětluje.

Lidé ale stále bohužel chtějí z pojištění raději dostat pár tisícovek při prkotinách než dostatečně velkou sumu v případě úmrtí, invalidity, závažné nemoci či těžkého úrazu. Při zahrnutí plnění drobných rizik pak lidem nezbývá příliš peněz, aby si dostatečně pojistili klíčová rizika, jako jsou již zmíněné riziko smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, případně závažné nemoci či riziko trvalých následků úrazu.

„Lidé dělají pak tu chybu, že část svého rozpočtu místo pojištění rizika invalidity utopí v denním odškodnění po úrazu. Na důležité pojištění invalidity jim pak už moc peněz nezbude,“ pokračuje Švec.

Podstata věci přitom není nijak složitá. Pokud si například vymknete kotník, sice dostanete od pojišťovny jako plnění pár tisícikorun, když ale vážně onemocníte, stanete se invalidní, takže už třeba nebudete moci chodit vůbec do práce, dostanete místo milionů korun jen několik stovek tisíc korun. 
Tyto případy jsem ve své kariéře bohužel zažil několikrát. A upřímně vám řeknu, že je velký rozdíl, když ochrnutý člověk, který třeba živí rodinu, dostane do dalšího života 10 milionů, nebo 400 000. Takové případy ale jsou dnes v České republice velice běžné, upřesňuje.

On sám považuje za klíčová rizika pojištění života (riziko úmrtí), invalidity a pracovní neschopnosti. Doplňkovými riziky jsou pak pojištění závažných onemocnění a pojištění trvalých následků úrazu. Pojištění závažné nemoci označuje jako doplňkové kvůli tomu, že většinou vede k invaliditě. Tedy tato pojištění se kryjí. Na druhou stranu pojištění závažné nemoci dokáže finančně překlenout období, kdy pojištěnec onemocní, například nemůže chodit do práce, ale ještě není kvůli státem stanoveným lhůtám uznán invalidním.

Lidé dají do pojištění cca tisíc korun
Dodejme, že průměrné pojistné v Česku je okolo 1000 korun měsíčně. Více za životní pojištění platí lidé ve městech než v regionech. Zde statistiky hovoří o cca 1500 korunách. Odborníci přitom tvrdí, že cena pojištění by se měla pohybovat na úrovni pěti procent příjmů pojištěnce. Obtížnější pozici pak obecně mají kuřáci a lidé s vyšším BMI, tedy tělesnou hmotností. Kupříkladu kuřák s nadváhou může mít pojistku o 80 až 100 % dražší, tedy téměř dvojnásobné pojistné.

Důležité je dále vědět, že cílem životního pojištění není investování. Jakkoli drtivá většina smluv o životním pojištění je v Česku uzavřena formou smlouvy o investičním životním pojištění. Zde jde hlavně o formu, protože investiční částky, které si lidé v pojištění takzvaně spoří, jsou zanedbatelné. Pokud vás tedy někdo „nedotlačí“ k tomu, abyste uzavřeli smlouvu, kde nad smyslem pojištění zvítězí snaha o spoření. Takové smlouvy jsou výhodné jen pro toho, kdo je klientům prodá, nikoli pro klienty samotné. K investování se totiž lidem nabízejí podstatně méně nákladné finanční produkty, než je životní pojištění.

Zdroj: měšec.cz