Od základu daně lze odečíst hypotéku i darování krve

Článek & Komentář Finanční návyky Finanční plánování

Odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů bez postihu můžou letos fyzické i právnické osoby o měsíc později, než bývá jejich obvyklou povinností. Formuláře v papírové podobě odevzdávají nejdéle do 3. května, elektronická podání nejpozději k 1. červnu.

Základ daně si stanoví OSVČ porovnáním příjmů a výdajů za loňský rok, případně uplatněním výdajového paušálu. Ten činí 40, 60, nebo 80 procent podle předmětu činnosti. V druhém kroku si živnostník může zjištěný daňový základ snížit o uznatelné odčitatelné položky, teprve poté vypočte 15procentní daň ze svého příjmu.

„Nejčastěji snižují živnostníci základ daně o úroky z hypotéky či úvěru na bydlení ze stavebního spoření, o příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění,“ upozorňuje Vladimír Weiss, finanční poradce skupiny Partners.

Úroky z hypotéky či jiného úvěru na pořízení si vlastního bydlení můžou dosáhnout nejvýše 300 tisíc korun za rok. I když na takovou částku málokdo dosáhne, úspora za uplatněné úroky z hypotéky není zanedbatelná především v prvních letech trvání smlouvy.

Odečíst lze i penzijní spoření či životní pojištění
Příspěvky zaslané do penzijního spoření, ať už do starých transformovaných fondů, nebo doplňkového stavebního spoření, se odečítají nejvýše v částce 24 tisíc korun za kalendářní rok.

„K uplatnění maximálního odpočtu od základu daně je třeba do penzijního spoření vložit měsíčně 3 tisíce korun, což odpovídá úspoře na dani ve výši 3600 korun,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

O stejnou částku, tedy 24 tisíc korun, si lze základ daně ponížit dle úhrad na životní pojištění v roce 2020. Ovšem za podmínky, že pojistné plnění nebude dotyčný čerpat dříve než v 60 letech věku a rovněž ne dříve než za pět let od uzavření smlouvy. U životních pojistek sjednaných do dosažení důchodového věku je nutné pro uplatnění odvedených částek v daňovém přiznání splnit minimální pojistnou částku na 40 tisíc korun při době pojištění od 5 do 15 let. U doby delší 15 let pak dokonce až 70 tisíc korun.

Daňově odpočitatelnou položkou jsou dále i členské příspěvky odborovým organizacím až do výše 1,5 procenta zdanitelných příjmů a výdaje na vzdělávací kurzy a školení. Základ daně si živnostníci mohou snížit také za dárcovství krve, kostní dřeně, případně i orgánu či tkáně. Za darování kostní dřeně a orgánu se základ daně snižuje o 20 tisíc korun, při první registraci k dárcům kostní dřeně se odečítá od základu daně osm tisíc korun.

Odpočty je třeba doložit
V neposlední řadě si mohou živnostníci od základu daně odečíst dokonce i ztrátu, kterou vykázali v posledních pěti letech své činnosti. Veškeré v daňovém přiznání uplatněné odčitatelné položky musí poplatník označit a k daňovému přiznání také přiložit. Jejich výčet a počty pak označí v závěru daňového přiznání.

„Potvrzení o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení zasílají banky a spořitelny počátkem roku nebo je vždy ke stažení nahrán v online bankovnictví dané banky,“ vysvětluje Vladimír Weiss s tím, že stejná praxe funguje u penzijního spoření a životního pojištění. U darů se dokládá smlouva o poskytnutí daru, potvrzení o dárcovství krve a orgánu vydává odběrové místo.

Sleva z vypočtené 15procentní daně
Po úpravě daňového základu a samotného výpočtu daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 procent přistoupí poplatník k uplatnění daňových slev. Ty se totiž odečítají až z vyměřené daně.

„Sleva na poplatníka zůstává neměnná, za rok 2020 činí 24 840 korun, stejnou částku si může živnostník odečíst i na manželku, ovšem za podmínky, že její roční příjem nepřesáhl částku 68 tisíc korun,“ upozorňuje finanční poradce.

Do příjmů manželky se přitom započítává poskytnutý kompenzační bonus, ošetřovné na dítě, podpora z programu Antivirus a speciální provozní dotace poskytnuté kvůli pandemii covidu. Jde například o finanční podporu z programu Covid nájemné, kultura a sport.

Od vypočtené daně si živnostník dále odečítá slevu na studenta, za umístění dítěte v mateřské škole, slevu na plnou invaliditu či průkaz osoby se zdravotním postižením ve stupni ZTP/P. Speciální místo má pak v daňovém přiznání sleva na dítě, kterou si může OSVČ uplatnit i jako takzvaný daňový bonus.

„Pokud vychází daňová povinnost nižší než daňové zvýhodnění na dítě či děti, pak finanční úřad vrací rozdílnou částku na uvedený účet v daňovém přiznání jako daňový bonus,“ dodává Vladimír Weiss s tím, že podmínkou pro uznání bonusu na dítě je dosažení výdělku za rok 2020 alespoň ve výši 87 600 korun.

Zdroj: e15.cz