Správný čas k nákupu nemovitosti na hypotéku aktuálně definují tři faktory

Článek & Komentář Finanční návyky Finanční plánování Hypotéka

Krize covid-19 přinesla významné změny v přístupu k vlastnímu bydlení. Je to rozvolnění pravidel pro získání hypotéky ze strany centrální banky i návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Současná situace tak nahrává těm, kteří se rozhodnou koupit nemovitost právě teď.

Podle finančního poradce skupiny Partners Vladimíra Weisse aktuální situace přeje všem, kteří se rozhodnou pro pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení.

„Vzhledem k tomu, že z hlediska výše příjmů a výše cen nemovitostí patří dostupnost vlastního bydlení v Česku k nejhorším v Evropské unii, aktuální kroky vlády, ale i centrální banky, které ulevují zájemcům o nákup nemovitosti, dávají smysl,“ vysvětluje.

Podle něj k těm největším úlevám patří zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti, které musí ještě projednat Senát a podepsat prezident republiky. Už nyní není ale nutné daň platit. Další úlevou je zmírnění podmínek pro získání hypotéky ze strany České národní banky.

„V tuto chvíli se tak sešlo hned několik faktorů, které ulevují zájemcům o nákup nemovitosti. A byla by chyba je nevyužít. Samozřejmě, že lze i spekulovat na budoucí pokles cen nemovitostí, ale ten zcela jistě nebude plošný a nelze ani čekat, že by byl nějak významně dramatický,“ říká s dovětkem, že banky ale zůstávají stále obezřetné a například na rozvolnění úvěrových pravidel prozatím reagovaly jen minimálně.

1) Konec čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti
Daň z nabytí nemovitosti je stále platná, protože zákon o jejím zrušení ještě neprojednal Senát a nepodepsal prezident republiky. Podstatné je ale to, že už se nemusí platit. Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti je totiž platný zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později.

Rozhodným datem přitom je den provedení vkladu na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. Což znamená, že daň již neplatí ti, kterým katastrální úřad provedl vklad práva do katastru nemovitostí v prosinci 2019.

„Povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti se spolu s povinností daň zaplatit posouvá až do 31.prosince 2020,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Dodává, že pokud by vláda toto opatření nepřijala, museli by někteří kupující daňové přiznání správci daně podat, daň vyrovnat a po nabytí účinnosti zákona pak zažádat o její vratku.

„Kupující by pak museli nejprve ty čtyři procenta zaplatit a za několik měsíců by je od správce daně dostali zpátky. A to by jim nákup zkomplikovalo,“ říká.

Pokud již někdo daň v předstihu zaplatil, pak mu po schválení zákona vznikne přeplatek, o jehož vrácení bude moci po nabytí účinnosti zákona požádat místně příslušný finanční úřad.

2) Česká národní banka zrušila DSTI
Česká národní banka zrušila k 1. 7. požadavek na maximální 50procentní poměr měsíčních splátek dlužníka k jeho čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Tím nejen rozvázala ruce bankám, ale znovu umožnila i takzvaně dofinancovat hypotéku jiným úvěrem. I dále totiž platí, že banky poskytnou pouze 90procentní hypotéku, v omezeném množství i 95procentní hypotéku. To už ale dlužník pozná na méně výhodných podmínkách.

„ČNB přitom již letos v dubnu zrušila ukazatel DTI. Tedy poměr celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. DTI spolu s DSTI bylo přitom částečnou zábranou proti možnosti dofinancovat hypotéku jiným úvěrem,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Ke kroku umožnit bankám poskytovat stoprocentní hypotéky jako dříve se však ČNB neodhodlala. Podle jejího vyjádření bankovní rada v tuto chvíli s ohledem na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení nepovažuje za žádoucí měnit současný doporučený 90procentní limit ukazatele LTV. Jedním z důvodů je to, že ČNB vnímá současné nadhodnocení cen bytů coby nadhodnocení v rozmezí 15–25 procent

„Dostupná neoficiální data za první měsíce roku 2020 naznačují, že opatření proti pandemii covid-19 prozatím významněji neovlivnila ceny rezidenčních nemovitostí. Vzhledem k nepříznivému vývoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v příštích čtvrtletích,“ uvedla ČNB v této souvislosti.

Nutné je také dodat, že centrální banka snížila základní úrokovou sazbu u úvěrů, což se zprostředkovaně promítá i do mírného snižování hypotečních úrokových sazeb u některých spíše menších bank.

3) Možnost odepisovat zaplacené úroky z úvěru na bydlení zůstává
Další aktuální novinka v legislativě a výhoda pro kupující nemovitost pro vlastní bydlení beze sporu je, že nejenomže už nemusí platit čtyřprocentní daň z jejího nabytí, ale navíc si budou moci zřejmě stále odečítat zaplacené úroky z úvěru na bydlení od svého základu daně.

„Součástí novely zřejmě bude i to, že si kupující budou moci i nadále odečítat zaplacené úroky z úvěru na bydlení, a to po celou dobu trvání tohoto úvěru. Jedinou změnou je pak snížení maximální částky odpočtu ze současných 300 tisíc na 150 tisíc korun za rok,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Dodává zároveň, že jistota u výše uvedeného nastane až ve chvíli, kdy návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a změny v odpočtech úroků projedná Senát a podepíše prezident.

Zdroj: e15.cz