Živnostníky podpoří program Pětadvacítka, odpuštění záloh či odklad daní

Článek & Komentář Finanční návyky Rezervy

Preventivní opatření proti nákaze covid-19 zasáhla jak firmy všech velikostí, tak živnostníky. Jenže právě osoby samostatně výdělečně činné patří podle vlády ke skupinám, které krize vyvolaná pandemií nejvíce ohrozí. Zejména pak ty, kteří mají živnost jako hlavní zdroj příjmů a nemají ji jako přivýdělek k zaměstnání. Jak je stát podpoří?

„Základní podpora pro OSVČ je program Pětadvacítka Ministerstva financí ČR. Dále jsou odpuštěné minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. A OSVČ stejně jako ostatní pak mohou čerpat i ošetřovné, pokud zůstaly doma s dětmi do třináctého roku věku. Pomoci jim může i odklad platby daně z příjmu i některých dalších daní,“ vyjmenovává hlavní podporu pro OSVČ poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

1. Program Pětadvacítka
Finanční správa má na svých webových stránkách formulář pro OSVČ na 25 000 korun podpory pro živnostníky. Program je nazvaný Pětadvacítka. Na částku ve výši 25 000 korun má nárok ta osoba samostatně výdělečně činná, která o ni požádá a splní několika základních požadavků.

„Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Tato osoba zároveň musí vykonávat svou živnost jako činností hlavní. Nárok na příspěvek má také OSVČ s vedlejší činností, pokud současně nevykonává zaměstnání,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

O příspěvek mohou žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci. Na finančních úřadech o příspěvek mohou požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezónní podnikatelé.

Další podmínka je, že OSVČ musela mít aktivní živnost ke dni 12. března 2020. Případně může mít činnost přerušenou kdykoliv po 31. srpnu 2019. OSVČ musí také prohlásit, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou. A to kvůli ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády. Další důvod je karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance či péče o dítě. Důvodem je také omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení, nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

„Tyto a další podmínky OSVČ doloží čestným prohlášením,“ upřesňuje Vladimír Weiss. O příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně, lze nyní žádat za období od 12. března do 30. dubna, a to až do 29. června 2020.

Živnostníci a podnikatelé, které zasáhla opatření přijatá kvůli koronaviru, budou dostávat jednorázový příspěvek i po 30. dubnu. Měl by jako nyní činit 500 korun za den.

2. Odpuštění minimálních záloh
Dalším podpůrným opatřením pro OSVČ je odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. A to od března do srpna 2020. OSVČ v tomto období nemusí platit zálohy i v případě, že je budou mít vyšší než minimální. Ty doplatí až při ročním zúčtování.

„Základní minimální měsíční záloha na sociální pojištění, kterou stát odpouští, činí 2 544 korun. Tyto zálohy na sociální pojištění hradí lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1 018 korun za měsíc,“ uvádí Vladimír Weiss.

 

Zálohy na zdravotní pojištění od března do srpna jim budou do výše minimální zálohy zcela odpuštěny. Základní minimální měsíční záloha je 2 352 korun. Vztahuje se na lidi, kteří mají drobné podnikání jako hlavní činnost.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Dobrá zpráva je i to, že půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech živnostníků.

Vláda však předpokládá, že osoby samostatně výdělečně činné, které nynější krizi ve svých příjmech nepocítily, budou hradit zálohy nad minimum ve standardním termínu.

3. OSVČ a ošetřovné
OSVČ mají stejně jako zaměstnanci právo čerpat i ošetřovné na dítě do 13 let věku. A to ty, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů například ze zaměstnání a ze starobního či invalidního důchodu.

„Nejde o ošetřovné v tom pravém slova smyslu, ale o podporu živnostníků poskytnutou formou dotace, která je plně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Tuto podporu mohou OSVČ čerpat od 12. března 2020. Tedy ode dne, kdy byl v Česku v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. Čerpat lze 424 korun za den, maximální částka je 13 144 korun měsíčně (424 Kč krát 31 dní = 13 144 Kč). Na dávku je nárok do doby, než budou otevřeny školy.

Hlavní informace s tiskopisy jsou zveřejněny na webových stránkách MPO.

Zdroj: iDNES.cz