Zkratka ESG se pomalu, ale jistě stává součástí každé investice

Článek & Komentář Finanční návyky Investice

Stále více investorů zvažuje při svém rozhodování nejenom to, kolik budou investovat a jaký bude jejich výnos, ale i to, do čeho konkrétně budou investovat. Trend přitom je investovat do firem, které se chovají odpovědně nejen k životnímu prostředí.

Společenská odpovědnost a udržitelnost se stávají stále častějším zaklínadlem firem po celém světě. Kdo dnes není ohleduplný k životnímu prostředí a ostatním lidem, jako by ani nebyl. Platí to i pro nabídku podílových fondů. Podle finančního poradce skupiny Partners Vladimíra Weisse přitom nejde o prázdná slova, protože čím dál více lidí se dnes zamýšlí nejenom nad tím, kolik jim jejich investice vynese, ale koho svými penězi podpoří.

„Nestává se to úplně často, ale stává se, že přijde klient či klientka, která chce investovat a ví, že chce investovat například do firem, které se podílejí na nových environmentálních technologiích, a nechce do firem, které obchodují se zbraněmi, prodávají alkohol, cigarety nebo na výrobu svých produktů zaměstnávají děti v nejchudších zemích světa či těží z otrocké práce,“ vysvětluje.

To, že obavy z investic do firem, které si třeba nelámou hlavu s lidskými právy, nejsou zdaleka tak odtržené od reality, dokládá i nedávná kauza firem Nike, H&M, Puma, Adidas, ale i dalších západních oděvních společností, které letos (po letech) přestaly nakupovat bavlnu z plantáží v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang. To proto, že podle nezávislých pozorovatelů nutí čínské úřady k její sklizni muslimskou menšina Ujgurů. Tu zavírají do pracovních táborů a nedávají jejím příslušníkům právo volby, zda bavlnu sklízet, či nesklízet. Čína to samozřejmě popírá s tím, že jde o převýchovné tábory, které mají Ujgurům pomoci z bídy.

Trendem je nízkouhlíková ekonomika
Takzvané ohleduplné a udržitelné podnikání a investování si dokonce našlo už i svou nálepku. Je jí zkratka ESG, za níž se skrývají tři anglická slova Environment (hodnotí dopady na životní prostředí), Social (hodnotí společenskou odpovědnost) a Governance (hodnotí odpovědný přístup k řízení společností). Podle ředitele investic investiční společnosti Amundi Petra Šimčáka jsou kritéria ESG dnes již běžnou součástí rozhodování investičních společností o tom, do kterých firem budou investovat. Avšak nejde jen o soukromé, nýbrž i státní subjekty, například u investic do státních dluhopisů.

„Věříme, že zhodnocení kapitálu lze dosáhnout společensky odpovědným způsobem. Proto je nutné u každé investice důkladně posuzovat nejen základní ekonomické a finanční ukazatele, ale také sociální, etické a environmentální faktory. Takový způsob investování vytváří hodnotu nejen pro investora, ale i pro celou společnost,“ vysvětluje.

Jako příklad takového přístupu uvádí i aktuální připojení velkých institucionálních investorů, jako jsou například Amundi, Aberdeen Standard Investments, BlackRock, Franklin Templeton, a mnoha dalších pod iniciativu Net Zero Asset Managers (NZAM). Ta si klade za cíl investicemi podporovat firmy dbající na přechod k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050, a koordinuje ji dokonce skupina institucionálních investorů přímo pro změnu klimatu (Institutional Investors Group on Climate Change – IIGCC).

Zohlednit ESG přidává na stabilitě i zisku
„Jsme přesvědčení, že udržitelné investice přináší pozitivní výsledky společnosti jako celku, protože faktory ESG poskytují informace o tom, jak je strategie firmy připravena na budoucí výzvy a příležitosti,“ uvádí Partners investiční společnost.

Podle Vladimíra Weisse jde o velice přiléhavé hodnocení, protože při současné regulaci v Evropě, USA, ale už i třeba Číně do budoucna neobstojí firmy, které se nebudou chovat zodpovědně k přírodě, společnosti a jejich fungování nebude transparentní a solidní.

„Firmy, které toto podcení, budou vyloučeny ze hry ostatními firmami nebo regulátory na trhu. Proto je ESG tak nesmírně důležité a investoři by se měli zajímat o to, jestli je fondy, kterým svěřují své peníze, ve svých strategiích zohledňují,“ vysvětluje.

Dodává přitom, že odpovědné investování se vůbec nevylučuje s dosažením zhodnocení investice. Právě naopak, pokud totiž podílové fondy investují do firem, které ESG dodržují, a jejich matky se samy k ESG hlásí, už jen tím předcházejí rizikům. A podle průzkumu jsou navíc investice do nich i méně volatilní.

Zdroj: e15.cz